Poster

Registrations for the 2017 Hillstrike CUP are now open.
Prior registration is mandatory for everyone who wants to race!

Zbiramo prijave za Hillstrike pokal 2017.
Predprijave so obvezne za vse ki želijo tekmovati.

Registration/Prijave

For registration send us your Name, Surname, Date of birth and your Address to info@hillstrike.com with the subject: HS CUP registration.
There will only be 20 slots for each race so hurry up with the registration.
Starting fee: 10 € per race (includes trike rental for the day shared with 3 other riders and a hot drink)
The starting fee does not include the ski pass which has to be bought at the ski resort.

Prijave zbiramo na e-mail naslovu info@hillstrike.com; Pošljite nam vaše ime, priimek, datum rojstva in naslov.
Število prijav je omejeno na 20 zato pohitite s prijavami!
Štartnina: 10 € na tekmo (štartnina vključuje izposojo trajka na dan tekme, ki se deli še s tremi rajderji in vroč napitek)
Štartnina ne vključuje smučarske vozovnice, ki jo je potrebno kupiti na smučišču.

Race dates / Datumi tekem

Resort Country Date Event type
Soriska Planina Slovenia 29th January 2017 Hillstrike CUP race #1
Golte Slovenia 19th February 2017 Hillstrike CUP race #2
Vogel Slovenia 26th February 2017 Hillstrike CUP race #3
Rogla Slovenia 19th March 2017 Hillstrike CUP Final race

Race dates are subject to change due to weather conditions.

Datumi tekem se lahko spremenijo zaradi vremenski razmer.

Rankings/Rezultati

You can find the rankings of each race here.

Rezultate tekem lahko najdete tukaj.

Prizes/Nagrade

The prize fund of 500EUR will be distributed between the first 3 overall CUP positions.
The first 3 positions of every race will receive practical prizes.

Denarni sklad 500EUR bo razdeljen med prva 3 mesta v skupnem seštevku pokala.
Prva 3 mesta vsake tekme bodo nagrajena s praktičnimi nagradami.

Powered by:

Delavska Hranilnica Spekter Blokada Factory store Chipolo Topatlet Punkrockholiday